Üye Kayıt/REGISTRATION
Ad/Name:  
Soyad/Surname:  
E-mail/Email:  
TC Kimlik No/ID no:  
Öğrenci No/Student No:  
Mezuniyet Yılı/Year of Graduation:
Fakülte-Yüksekokul/Faculty- Higher Vocational School:
Bölüm/Department:
Adres/Address:  
İlçe/District:  
Şehir/Province:  
Ülke/Country:  
Telefon/Phone:
Çalışma Durumu /Employment Status:
Mezuniyetiniz ile ilgili bir sektörde mi çalışıyorsunuz?/Are you working in an area related to your graduation?İşinizin Alanı/Work Field
İş Pozisyonu/Job Position
Karabük Üniversitesi'nde bir referans belirtiniz/State someone as reference from Karabuk University